Суусамырский кумыс

А вы знаете почему именно Суусамырский кумыс ценится за свои питательные и целебные качества?

Суусамыр — это не только священная, уникальная земля, но и естественный, природный заповедник. Там есть все. Ледники и горы, реки, мелкие озера и родниковые воды, высокогорные степи. И самое главное здесь растут более 300 видов разных целебных трав, которыми и питаются наши лошади!
Именно Суусамырские травы делают наш кумыс самым вкусным, питательным и целебным, обогащая нужными минералами и витаминами, передавая свои лечебные свойства!

———————————

Суусамырдын кымызы эмне үчүн өзүнүн аш болумдуулугу жана даарылыгы менен белгилүү экенин билесизби?

Суусамыр — жөн гана ыйык жана уникалдуу жер болбостон, ал табийгый жаратылыш коругу. Бул жерде баары бар. Мөңгүлөр жана тоолор, дарыялар, майда көлдөр, булактар жана бийик тоолуу талаалар. Эң негизгиси бул жерде 300 дөн ашык даары чөптөр өсөт жана ошол чөптөр менен биздин жылкылар тамактанат.

Дал ушул Суусамырдын дары чөптөрү өзүлөрүнүн минералдарын жана витаминдерин сүткө берип, биздин кымызды эң даамдуу, эң аш болумдуу жана даарылуу кылат!

—————————————
Байтур Резорт
+996 770 79 74 80 (отдел бронирования, WhatsApp)
+996 770 79 73 70 (администратор)

#suusamyr #горы #байтур #кумысолечение #suusamyrbaytur #суусамыр#БайтурСуусамыр #кумысолечебница #кымызменендаарылануу#байтуррезорт #кумыс #кымыз #bayturresort#кумысолечениевкыргызстане #кумысолечебницабайтур#кобыльемолоко #бээсүтү #horsemilk #кымызкана #кымызкыргызстан#бээсуту #даарылануу #лечение #саумал

2019-05-22T09:09:15+06:00 22 мая, 2019|Байтур Резорт|